Onder schoolinfo kunt u lezen wat voor een school wij zijn, hoe wij werken, hoe de sfeer op school is en wat de kinderen leren.

U leest onder de verschillende menu-items hoe het onderwijs zal plaatsvinden en welke zorg wij aan kinderen geven. Deze informatie geeft aan waar “De Rank” voor staat. Zo weet u als ouder wat u concreet van ons kunt verwachten.