Het schoolplan
Het schoolplan is een document waarin beschreven wordt welke doelen de school nastreeft en hoe men deze denkt te bereiken. Belangrijke items zijn leerling-zorg en kwaliteitsbeleid. In het schoolplan wordt voor vier jaren het beleid van de school uitgelegd. Dit schoolplan wordt voorgelegd aan de inspectie van het onderwijs en goedgekeurd door het bevoegd gezag (het Centraal Bestuur van onze scholen) en de medezeggenschapsraad.
Voor ouders is op de school een exemplaar ter inzage.

De Schoolgids:
In de schoolgids krijgen ouders brede informatie over allerlei schoolzaken, zoals het vakkenaanbod, de schooluren, de identiteit, communicatiemiddelen, klachtenregeling, leerling-zorg, doelstellingen van het onderwijs, veiligheid, pedagogisch klimaat etc. Ook is de schoolgids voorzien van belangrijke adressen.
Hieronder de link:
schoolgids 2017.2018.docx def