De gehele jaarplanning met daarin de vakanties, overige vrije dagen en activiteiten kunt u ook terugvinden onder kopje “agenda” op deze website..

Hoewel we ons best doen om bovenstaand agendaoverzicht zoveel mogelijk aan te houden wil het helaas ook wel eens gebeuren dat er in de loop van het jaar iets gewijzigd moet worden. Daarom is het bekijken en bijhouden van de agenda op de website aan te bevelen.

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 2018-2019  EERSTE DAG LAATSTE DAG
zomervakantie 2018 23  juli 31 augustus
Alkmaar ontzet/ studiedag 1 8 oktober 8 oktober
herfstvakantie 22 oktober 26 oktober
studiedag 2 21 november 21 november
kerstvakantie 24 december 4  januari
studiedagen 1  februari 4 februari
voorjaarsvakantie 18  februari 22 februari
studiedag 3 25 februari 25 februari
studiedag 4 3 april 3 april
Goede Vrijdag 19 april 19 april
meivakantie 22  april 3 mei
kinderen vrij i.v.m. personeelsdag LEV-WN 24 mei 24 mei
Hemelvaartsdag + vrijdag 30 mei 31 mei
Pinksteren 10 juni 10 juni
studiedagen 27 juni 28 juni
zomervakantie 2019 15 juli 23 augustus

                                                                                                   

AGENDA OVERZICHT JAARPLANNING 2018-2019

3  september eerste schooldag
10 september schoonmaakavond 1; volgens rooster 2017/2018
18, 20  en 26 september 10 minuten gesprekken, op avond en middag
9 oktober schoonmaakavond 2
18 oktober inloopavond van 19.00-20.00 uur
13 november ouderavond 
20 november schoonmaakavond 3
5 december Sinterklaas op school
13 december spreekavond 1
20 december Kerstviering met ouders: 19.00-20.00
8 januari spreekavond 2
14 januari schoonmaakavond 4
14  januari start toetsweken
11 februari schoonmaakavond 5
18 maart schoonmaakavond 6
19 maart open lesmorgen; informatiemorgen nieuwe ouders
21 maart open lesmorgen
3-5 april kamp groep 8
11 april inloopavond
15 april schoonmaakavond 7
16 t/m 18 april CITO eindtoets
4- 7 juni avond4daagse St Pancras
11 juni start toetsweken
24 juni schoonmaakavond 8
2 juli 10 minuten gesprekken
4  juli doorschuifochtend
10  juli afscheidsmusical en laatste schooldag groep 8;
11 en 12  juli groep 8 vrij
12 juli laatste schooldag