VAKANTIES en VRIJE DAGEN 2017-2018


Vakantie/vrije dag  eerste dag laatste dag
zomervakantie 2017 24 juli 1 september
teamstudiedag 11 oktober 11 oktober
herfstvakantie 23 oktober 27 oktober
kerstvakantie 25 december 5 januari 2018
teamstudie/werkdag 1 16 februari 16 februari
teamstudie/werkdag 2 19 februari 19 februari
voorjaarsvakantie 26 februari 2 maart
Goede Vrijdag/ Pasen 30 maart 2 april
meivakanties, incl Bevrijdingsdag 23 april 4 mei
Hemelvaartsdag 10 mei 11 mei
2e Pinksterdag 21 mei  21 mei
teamstudiedag/werkdag 28 juni 29 juni
teamstudiedag/werkdag 2 juli 2 juli
zomervakantie 2017 23 juli 31 augustus

 


JAARPLANNING en ACTIVITEITEN


Datum Activiteit
4 september eerste schooldag
11 september schoonmaakavond 1
eerste 2 weken nieuwjaarsrecepties in groepen
18 en 27 september 10 minutengesprekken
10 oktober schoonmaakavond 2
19 oktober inloopavond 19.00-20.00 uur
1 november Dankdag
14 november ouderavond
21 november schoonmaakavond 3
5 december Sinterklaas op school
14 december spreekavond
21 december Kerstviering in de groepen
15 januari schoonmaakavond 4
29 januari start toetsweken
12 februari schoonmaakavond 5
22 februari portfolio mee
6 en 12 maart 10 minutengesprekken voor alle ouders
13 maart informatieavond nieuwe ouders
19 maart schoonmaakavond 6
20 maart open lesmorgen
4-6 april kamp groep 8
16 april schoonmaakavond 7
17 – 19 april eindtoets groep 8 / start entreetoets groep 7
19 april inloopavond
5-8 juni avond 4-daagse St.Pancras
18 juni start toetsweken
25 juni schoonmaakavond 8
27 juni grote viering “vrienden van De Rank”
3 juli 10 minutengesprekken op verzoek
12 juli doorschuifochtend 10.30 – 12.00 uur
12 juli portfolio mee
18 juli musical groep 8; laatste schooldag groep 8
20 juli laatste schooldag
23 juli start zomervakantie t/m 31 augustus