U kunt onder onder de verschillende menu-items lezen hoe het onderwijs zal plaatsvinden en welke zorg wij aan kinderen geven. Deze informatie geeft aan waar “De Rank” voor staat. Zo weet u als ouder wat u concreet van ons kunt verwachten.