Het koersplan
Dit koersplan 2014-2018 van GPO-WN heeft maar één doel: onze organisatie inclusief onze scholen en schoolteams op koers houden in een onderwijswereld die volop in ontwikkeling is. Het plan is samen met een divers aantal groepen en personen tot stand gekomen.Zowel binnen GPO-WN als buiten onze organisatie dacht men (ouders, leerkrachten, directeuren en externe partners) mee over de inhoud ervan. In dit koersplan maken we de hoofdlijnen van ons beleid voor 2014-2018 bekend.
koersplan-Hart-voor-alle-kinderen

De schoolgids:
De schoolgids is toegespitst op De Rank. Ouders krijgen brede informatie over allerlei schoolzaken, zoals het vakkenaanbod, de schooluren, de identiteit, communicatiemiddelen, klachtenregeling, leerling-zorg, doelstellingen van het onderwijs, veiligheid, pedagogisch klimaat etc. Ook is de schoolgids voorzien van belangrijke adressen.
Hieronder de link:
schoolgids 2017.2018.docx def