Onze school is een streekschool. Dat heeft tot gevolg, dat niet alle ouders “even” op school kunnen komen.

DigiDuif
Het is noodzakelijk goede vormen van informatievoorziening te hebben. Wij werken met het communicatiesysteem DigiDuif. De ouders hebben een persoonlijk account voor ieder kind, en zij dienen hiervoor zelf hun gegevens up to date te houden om de informatie vanuit school ook echt te ontvangen.

Wij communiceren maandelijks d.m.v. de Uitloper. Als er dringende zaken zijn ontvangt u informatie via een extra mail via DigiDuif.

Spreekavonden
Naast de 10-minutengesprekken zijn er in het jaar ook verschillende spreekmomenten mogelijk. De groepsleerkrachten zijn dan in de regel gedurende een half uur te spreken voor ouders. De ontwikkeling, de vorderingen, het gedrag en het welbevinden van de betreffende leerlingen kan dan worden besproken.

In september, februari en juni worden via Digiduif uitnodigen verstuurd voor de 10-minutengesprekken en kunnen alle ouders zichzelf digitaal inschrijven voor een gesprek.